Kategori: b)Taawuz

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Kalam terhadap Al Istiazah

10 Fawaid

1)Lafaz Taawuz terdapat 5 bentuk

a) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

-ini yang paling rojih dan terdapat dalam Quran

b)أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

-diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud

c)أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم

d)أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي

e)أعوذ بالله المجيد من الشيطان  المريد

2)sunat membaca sebelum mula baca Quran

3)-jumhur menjaharkan(rojih)

-Hamzah dan Nafi’ sirkan

4)Taawuz di dalam solat

-di sisi Malikiah: tiada taawuz. Hujahnya berdasarkan perbuatan ahli Madinah

-Syafieyah dan Hanafiyah: dibaca di rokaat pertama.dan rojihnya ia adalah sunat dibaca secara perlahan.berdalilkan:

فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم

5)pengunaan    أعوذfiil mudorik bukannya fiil madi kerana ia berkaitan hal dan mustaqbal(waktu itu dan yang akan datang)

6)perkataan شيطان  terbina dari

-mushtak dari شطن . ن أصلية manakala ي زائدة  dan wazannya فعيل (pandangan ini yang rojih)

– mushtak dari شاط . ن زائدة  manakala ي أصلية  dan wazannya فعلان

-rojihnya syaitan mengambarkan dari manusian dan juga jin

7) perkataan الرجيم  . فعيل dengan makna  مفعول (صفة مشبهة) membawa dua makna iaitu:

-yang dilaknat لعين atau yang dibuang  طريد = فإنك الرجيم

-yang direjam dengan bintang =وجعلناها رجوما للشياطين

8)Mereka yang meminta perlindungan dari Allah dengan benar maka Allah melindunginya seperti mana Perempuan Imran(Maryam)

-terdapat hadis sohih

-أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخا إلا ابن مريم وأمه

9)syaitan merupakan musuh dan Allah memberi peringatan untuk berhati hati darinya.tugas syaitan mengikut kemampuan seseorang:

a)mengarah kepada kekafiran dan ragu ragu dalam iman

b)melakukan maksiat

c)meninggalkan kewajipan

d)menimbulkan riya’ dan ujub

10)Pemisah dari Allah terbahagi kepada empat:

-syaitan

-diri  sendiri

-dunia

-makhluk

Advertisements