Kategori: a)Muqoddimah

Muqodimah

Tafsir Ibnu Juzai bersama Syeikh Solah AlKholidi

Muqoddimah

Nama: Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Yahya bin Abdul Rahman bin Yusuf Ibnu Jauzi al kalbi alghornati

Gelaran: Abu Qosim

Umur:48 (693 hijrah-741 hijrah)

-sekiranya mampu untuk mengumpulkan ilmu, jihad dan juga syahid (على الرأس والعين)dan ibnu juzai mampu melakukannya
-sesungguhnya kita khadam untuk ibnu juzai dan aku(Syeikh Solah) ketua bagi kamu semua dan sesungguhnya kita khadam Alquran
-pesanan syeikh:beruntunglah kamu.dan kelas ini tiada ghiab dan perlu untuk tepati masa
-kelas 3.00p.m-5.00p.m

-Alquran terjaga di dalam dada dan tidak akan berubah sama ada masa lepas atau masa akan datang
-Ahli Quran adalah Ahli Allah
-Ilmu paling penting adalah ilmu tafsir
-lafaz المرغوب فيه bermaksud المطلوب manakala المرغوب عنه bermakna لا نريد

Muqoddimah awal didalamnya 12 bab

1)Bab Awal: Penurunan Alquran,Pengumpulan Alquran di dalam Mashaf,Pentitikan,Golongan dan Namanya

-diturun selama 23 tahun bermula umur Rasulullah 40 tahun dan wafatnya ketika 63 tahun
-Surah yang awal turun bermula Surah Alaq, Surah Qalam, Surah Mudassir, Surah Muzammil dan Surah Alfatihah.dan Surah Alfatihah surah pertama yang diturunkan secara lengkap.
-hadis mengenai turun wahyu pertama di dalam kitab permulaan wahyu Sohih Bukhori. Perintah Jibril kepada Nabi saw إقرأ.manakala Rasulullah menjawab ما أنا بقارئ. Perbualan ini berulang tiga kali dan jawapan rasulullah lafaz yang sama tetapi berbeza maknanya.ما yang pertama sebagai نافية penafian kerana Rasullullah seorang yang ummi.ما yang kedua sebagai istifham kata tanya كيف bagaimana.ما yang ketiga juga sebagai istifham kata tanya tetapi bermakna ماذا iaitu apa.
-akhir ayat Alquran diturunkan adalah ayat 281 Surah Albaqaroh
-awal wahyu Alquran diturunkan mengenai penciptaan dan akhir wahyu Alquran diturunkan mengenai kematian dan kebangkitan.
-Alquran dikumpul semenjak zaman Rasulullah.
-kisah Ali bin Abi Tolib bahawa beliau mengumpul Alquran di dalam rumahnya selepas kewafatan Rasulullah sehingga beliau tidak berbaiah dengan Abu Bakar Assidiq adalah kisah palsu.dan ianya direka oleh syiah.
-Perang untuk memerangi Musailamah Alkazab menyebabkan bilangan besar sahabat yang syahid.maka Umar bin Khotob meminta Abu Bakar untuk mengumpul Quran. Dan mashab tersebut kekal bersama Abu Bakar kemudian Umar kemudian kepada anaknya Hafsoh Ummul Mukminin.
-sehingga lah zaman Usman AlAffan berlaku perbezaan dan kesalahan bacaan.dan menjadikan mashaf di Hafsoh sebagai rujukan utama dan lahjah Quraish.
-susunan surah adalah tauqifi yang disusun dari Allah
-nuktaf dan baris Alquran dibina oleh tangan Yahya bin Ya’mur.
-Hajaj bin Yusuf Assaqofi sebelum menjadi pemerintah merupakan seorang yang alim dalam Quran tetapi selepas menjadi pemimpin beliau menjadi zalim
-nama lain Quran:Alkitab, Alfurqon, Azzikru
-sifat AlQuran sangat banyak sehingga lebih 100
-Quran dibina dari قرن/قرأ/قرآن
-Surah terbina dari سور

2) Surah Makiyah dan Madinah

-Rojih Makiah: sebelum hijrah dan Madiniah :selepas hijrah
-Dalil: surah annasr(النصر) surah Madiniah walaupun turun di Mekah
-lafaz ياأيها الذين آمنوا Madani
-lafaz ياأيها الناس Makki atau Madani

3) Maani dan Ilmu Ilmu dalam Alquran
-Siapa Allah dan Siapa Manusia dan apa kaitan antara keduanya
A)Maani Alquran terbahagi kepada tujuh : rububiyah, nubuwah, almaad (nyatakan hari mahsyar, akhirat, syurga, neraka, hisab, mizan, sijil amal dan lain-lain), ahkam(perintah atau larangan), alwaad(balasan kebaikan akhirat),alwaid(balasan keburukan akhirat)
-sebahagian ulama ada menambah dan ada yang mengurangkan
B)qosos

4)Seni Ilmu Ilmu berkaitan Alquran
A)Tafsir
B)Qiroaat
C)Ahkam
D)Nasakh
E)Hadis
F)Qosos
G)Tasawuf
H)Usuluddin
I)Usul Fiqh
J)Bahasa
K)Nahu-merupakan asas ilmu tafsir
L)Bayan/Balaghoh

5)Sebab Khilaf antara Pentafsir dan cara mentarjihnya

A)Sebab
-perbezaan qiroat
-perbezaan pembarisan alquran
-perbezaan makna perkataan
-perkataan membawa maksud yang lebih
-pembawaan umum atau khas
-pembawaan al idmor(lafaz maqduroh) atau al istiqlaal(dinyatakan)
-pembawaan perkataan tambahan (tidak diterima kerana tiada tambahan dalam Alquran)
-kesusunan ayat diawalkan atau diakhirkan
-hukum mansukh
-perbezaan riwayat tafsir

B)pentarjihan
-tafsir alquran sesama alquran
-hadis nabi saw
-kata jumhur akan tetapi bukan semua kata jumhur yang rojih
-kata sahabat
-kebenaran pengunaan arab
-kebenaran kata dengan konteks ayat
-makna yang diterima akal
-diutamakan hikikiah dari majaziah kecuali dituju kepada majaziah
-diutamakan umum dari khusus kecuali dituju kepada khusus
-diutamakan mutlaq dari muqoyad kecuali dituju kepada muqoyad
-diutamakan istiqlal dari al idmar kecuali dituju kepada al idmar
-pembawaan ayat kepada tertib kecuali dituju kepada pengawalan atau pengakhiran

6)Mufasir
A)Sahabat ra (terutama Ibnu Abbas untuk Mekah,Ubai bin Kaab untuk Madinah dan Abdullah bin Mas’ud untuk Kufah)
B)Tabiin

Kitab Tafsir yang perlu ada:
Tafsir AtTobari
Tafsir AzZamakhshari berserta tahqiq
Tafsir Ibnu Kasir
Tafsir Al-Qurthubi
Tafsir AtTahrir wa AtTanwir
Tafsir fi Zilal Quran

7)Naskh dan Mansukh
-diangkat hukum syar’i dengan dalil syar’i yang akhir
Kaedah: Tidak tersabit apa yang diturun Allah kemudian diangkat semula
-hukum dimansukh tapi ayat kekal
-tidak berlaku naskh ayat tetapi hukum kekal

Naskh hanya berlaku 6
-puasa(Albaqaroh 184 dinasakh oleh Albaqaroh 185l
-akhir Albaqaroh 284 oleh Albaqaroh 285
-Annisa 15 oleh Annur 2
-Al Anfal __ oleh Anfal __
-Almujadalah 12 oleh Almujadalah 13
-kewajipan qiyamulai pada awal Muzzammil oleh akhir surah tersebut

8)Qiroat

-terbahagi kepada dua iaitu Masyhuroh dan Syazah
-Masyhuroh: Nafi’ AlMadani, Ibnu Kasir AlMakki, Abu Amru bin Ala’ AlBasri, Ibnu Amir AlSyami, Hamzah, Asim, AlKasaie AlKufiyin, Ya’kub, Khalaf, Abu Ja’far
-Syazah: terbahagi kepada dua qorib dan ba id
-Syarat untuk membaca:
a)menepati rasm Usmani
b)menepati bahasa arab
c)mutawatir atau terperinci
-iktilaf disebabkan dua perkara:
a)fursh.dan terbahagi kepada dua : ikhtilaf qiroat dengan berbeza makna dan sepakat makna
b)usul: ikhtilaf yang tidak mengubah makna.kembali kepada 8 kaedah(mad, hamzah, idgham dan izhar, imalah,tarqiq dan tafkhim, waqaf, pematuhan baris dalam berhenti ,peletakaan ya dan hazafnya dan sukunnya dan fathahkannya.

9)Tempat Berhenti
-4 jenis: sempurna,baik,cukup dan tidak baik.semuanya dilihat berdasarkan ikrob dan makna.

10)Fushah, Balaghoh dan peralatan Bayan
-syarat fushah:lafaz arab,lafaz digunakan,ungkapan yang kena pada makna,ungkapan mudah, dan kalam yang sejahtera dari perkara yang tidak perlu.
-bayan:perhiasan kalam
-22 jenis terdapat dalam quran: majaz, kinayah, iltifat, tajrid, iktirod, tajnis, mutobaqoh, muqobalah, musyakalah, tardid luzum ma la yulzam, qolab, taqsim, tatmim, tikror, tahakkum, laf dan nashr, jamak, tarsi’, tasji’, istitrod, mubalagoh

11)Ikjaz Quran dan mendirikan dalil bahawa ia dari Allah
-fushah
-susunan dan uslub luar biasa
-mencabar makhluk lain mencipta sepertinya(Quran)
-pengkhabaran cerita terdahulu
-pengkhabaran perkara ghaib masa depan
-pengenalan dengan sifat dan namanya(Allah) serta menentang terhadap berhala
-hukum hakam
-terjaga dari penambahan dan pengurangan
-kemudahan menghafaz
-tidak bosan baca dan mendengar

12)Kelebihan

عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه
-رواه مسلم و مسند أحمد
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ
-رواه مسلم و البخاري و الترمذي و ابن ماجه و النسائي
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ
-رواه البخاري والمسلم و أبو داود
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم من عقله
-رواه مسلم و بخاري و ترمذي
و عَنْ عُثْمَانَ رَضِي اللَّه عَنْه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
-رواه البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين
-رواه مسلم و ابن ماجه
عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم ، سمع نقيضا من فوقه ، فرفع رأسه فقال : هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم ، فنزل منه ملك ، فقال : هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم ; فسلم وقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب ، وخواتيم سورة البقرة ; لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته
-رواه المسلم و نسائي و ابن ماجه و حاكم
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه
-رواه البخاري و مسلم
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة
-رواه مسلم
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلكم بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة
-رواه مسلم و ابن ماجه و ترمذي
وعن أبي كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا منذر! أتدري أي آية من كتاب الله أعظم ؟ ” قلت : الله لا إله إلا هو الحي القيوم ، قال : فضرب في صدري وقال : ليهنك العلم يا أبا المنذر
-رواه مسلم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتها بعد قال كأنهما غمامتان
-رواه مسلم
وعن أبي درداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال
-رواه مسلم
وعن أبي درداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله هو أحد (الإخلاص) تعدل ثلث القرآن
-رواه مسلم
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم ترآ أيات أنزلت علي لم ير مثلهن قط ؟ قل أعوذ برب الفلق(الفلق) و قل أعوذ برب الناس (الناس)
-رواه مسلم و ترمذي و نسائي

Advertisements