Kategori: Ringkasan Tadriburowi

Bab 60: Sejarah dan kewafatan

Bab 60: Sejarah dan kewafatan

Merupakan teknik yang penting,dengannya diketahui kesambungan hadis dulan terputusnya dan dengannya terzahirnya tuduhan riwayat.

Cabang:

Pertama:Rasulullah dan 10 Sahabat dijanjikan syurga
A)Rasulullah saw wafatnya pada 63 tahun,ketika waktu duha hari isnin,12 rabiul awal tahun 11 hijrah ke Madinah.
B)-Abu Bakar ra pada jamadil awal 13 hijrah
-Umar Alkhatob pada bulan zulhijjah tahun 23 hijrah
C)-Usman ra pada hari jumaat bulan zulhijjah tahun 35 hijrah
-Ali ra di bulan ramadan tahun 40 hijrah
– -Tohah dan Zubair bulan jamadil awal tahun 36 hijrah
D)-Saad bin Waqos tahun 55 hijrah
-Said bin Zaid tahun 51 hijrah
-Abdul Rahman bin Auf tahun 32 hijrah
-Abu Ubaidah tahun 18 hijrah

Kedua:Dua sahabat yang hidup 60 tahun di zaman jahiliyah dan hidup 60 tahun di zaman Islam(umurnya 120 tahun) iaitu:
-Hakim bin Hizam
-Hassan bin Sabit bin Munzar bin Haram
Peringatan:terdapat juga sahabat lain seperti mereka dan ada yang kurang sedikit dari mereka sebagi contoh:
-Huwaitib bin Abdul Uzza Alqurosyu Al Amiri
-Said bin Yarbu’ Alqurosyi
-Hamnan
-Makhromah bin Naufal
Dan disebut Ibnu Mandah terdapat sahabat yang berumur 120 tetapi tidak pasti ketika jahiliyah dan Islam:
-Asim bin Ajlani
-Muntajik datuk Najiah
-Nafi’ bin Sulaiman Al Abdi
-dan lain lain

Ketiga:Pemilik Mazhab yang diikuti
-Sufian Assauri 161 hijrah wafat di Basroh dan lahir pada 67 hijrah
-Malik bin Anas 179 hijrah wafat di Madinah dan lahir pada 93 hijrah
-Abu Hanifah bin Nu’man bin Sabit wafat di Baghdad pada 150 hijrah
-Abu Abdullah Muhammad bin Idris Assyafie wafat di Mesir pada akhir rajab tahun 204 hijrah dan lahir pada 150 hijrah
-Abu Abdullah Ahmad bin Hambal wafat di Baghdad pada rabiul awal 241 hijrah dan lahir 164 hijrah.
-dan terdapat mazhab lain

Keempat:Pemilik Kitab Hadis Muktamad
-Abu Abdullah Albukhori lahir pada hari jumaat 13 syawal tahun 194 hijrah dan wafat malam raya fitri tahun 256 hijrah
-Muslim wafat di Naisaburi di bulan rajab tahun 261 hijrah
-Abu Daud Assijistani wafat di Basroh pada syawal tahun 270 hijrah
-Abu Isa Attarmizi wafat 13 rajab tahun 279 hijrah
-Abu Abdul Rahman Annasaie wafat pada 303 hijrah
-Abu Hassan Addarulqutni wafat di Baghdad di Zulkaedah tahun 385 hijrah dan lahir pada 306 hijrah
-Alhakim Abu Abdullah Annaisaburu wafat di safar tahun 405 hijrah dan lahir di bulan rabiul awal tahun 321 hijrah
-Abu Muhammad Abdul Ghani bin Said lahir di zulkaedah tahun 332 hijrah dan wafat di Mesir di safar tahun 409 hijrah
-Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah Al Asbahani lahir pada 334 hijrah dan wafat di safar 434 hijrah di Asbahan
-Abu Umar bin Abdul Bar Hafizul Maghrib lahir di rabiulakhir tahun 368 hijrah dan wafat tahun 463 hijrah
-Abu Bakar Albaihaqi lahir 384 hijrah dan wafat di Naisaburi di Jamadil Awal 458 hijrah
-Abu Bakar Alkhotib Albaghdadi lahi jamadil akhir tahun 391 dan wafat di Baghdad zulhijjah 463 hijrah

Rujukan lengkap di Tadriburrowi fi syarah Taqribin Nawawi