Kategori: 6)Kolej Matrikulasi Melaka

GURU DI MATRIKS

1)USTAZ ABDUL AZIZ BIN MOHAMED                -agama

2)USTAZ ABDUL LATIF BIN AWANG                    -agama

3)USTAZ HISAMUDIN BIN SALEH                        -agama

4)USTAZ SOLAHUDDIN BIN ABD RAHMAN       -agama

5)PUAN HAIZA BINTI MAHMUD                            -matematik

6)PUAN RAMNAH BT ABU SAMAH                       -matematik

7)PUAN NOVA ADILLA                                              -matematik

8)PUAN ZAINAB BT BASRI                                       -kimia

9)PUAN SITI SARAH BT SAIFULLAH                     -kimia

10)SIR MOHD FARID BIN ABU BAKAR                  -sains kompter

11)MS PURNEE BALAKRISHNAN                            -english

12)PUAN ASFALIZA                                                    -biology

13)MADAM SURAYA ILLIANI BT MOHD SUHOT-biology

14)PUAN HAZANAH BT KARIM                               -biology

15)SIR ZULKIFLI BIN HARI                                        -sains komputer

16)ENCIK HAIRI                                                            -warden dan koke

17)PUAN SALWANI                                                      -koke

Advertisements